We zijn bijna aan het eind van de competitie en de toernooien komen er weer aan als afsluiting van het seizoen. De toernooicommissie is de afgelopen maanden bezig geweest de toernooikalender in te vullen.

U kunt op de website de voorlopige planning vinden voor mei 2015. Neem de data voor de toernooien over in uw agenda. Zo kunt u er rekening mee houden en komt u niet voor verrassingen te staan. De A en B teams zijn nog niet allemaal voorzien van een toernooi. Mocht u als leiding zelf aan een bepaald toernooi willen deelnemen, laat het dan even weten.

De toernooicommissie
Martin de Fockert|
toernooien@mvv27.nl
06-12146916