In de algemene ledenvergadering van september meldde penningmeester Arthur Paping dat MVV ’27 voornemens is te investeren in zonnepanelen. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en kunnen we een update over de vorderingen geven.

In september besprak het bestuur tijdens een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder onder andere de investeringsplannen voor de zonnepanelen, inclusief de gewenste garantstelling door de gemeente. De gemeente is enthousiast over een dergelijke groene investering, maar kon nog geen garantie toezeggen omdat eerst een gemeentelijk beleid omtrent groene energie moest worden ontwikkeld.

MVV ’27 heeft een principeovereenkomst afgesloten met  een bedrijf dat de zonnepanelen gaat leveren als alle signalen voor de investering en de plaatsing van de panelen op groen staan. In het najaar heeft deze leverancier na een inventarisatierondje op het terrein van MVV ‘27 onze plannen voor de investering en voor het kap- en snoeiwerk besproken met de vertegenwoordiger van groenvoorziening van gemeente Midden-Delfland. De leverancier verwacht dat de gemeente haar akkoord verstrekt voor slechts een deel van de snoeiplannen.

Er wordt nu gewerkt aan een alternatieve offerte voor de plaatsing van zonnepanelen op een stalen constructie achter veld 1 (tussen veld 1 en veld 2/3). Een andere optie kan zijn om deze constructie op het talud langs veld 1 ter hoogte van de dug-outs te plaatsen. De definitieve keuze hiervoor hangt onder meer af van het verwachte rendement. MVV ’27 zet in op een besparing van minimaal 500.000 euro in 25 jaar.

De inventarisatie vindt plaats onder leiding van een projectgroep die bestaat uit Marcel de Vetten, Eric van der Meer en Arthur Paping. De projectgroep verwacht de nieuwe berekeningen begin 2015. Updates over de voortgang van het project verschijnen op deze website.