Leden die genieten van een korting op de contributie kunnen niet langer gebruik maken van halfjaarlijkse termijnbetalingen. Het bestuur heeft deze beslissing genomen vanwege technische problemen die deze betaaloptie oplevert.

MVV ‘27 maakt voor haar ledenadministratie gebruik van Sportlink, een softwaresysteem dat is ontwikkeld in opdracht van de KNVB. Onze club hanteert enkele contributiekortingen, zoals combinatielidmaatschappen voor veld en zaal en voor het lidmaatschap voor het G-team. Sportlink kan technisch niet omgaan met kortingen in combinatie met halfjaarlijkse  termijnbetalingen en de KNVB ziet geen reden om dit uitsluitend voor MVV ‘27 softwarematig aan te passen.

Om problemen met de contributie-inning te voorkomen, maakt het bestuur de keuze om de halfjaarlijkse termijnbetalingen voor leden die genieten van een korting op de contributie af te schaffen. Leden die kortingen als bovenstaand genieten dienen met ingang van seizoen 2015-2016 hun contributie in één (jaar)termijn te voldoen.

Roept deze aanpassing vragen op? Neem dan even contact op via penningmeester@mvv27.nl.