2. FeVoWest20 oktober jongstleden vond bij rkvv Westlandia (Naaldwijk) een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland plaats). Één van de voornaamste agendapunten voor deze vergadering was de bestuursverkiezing. Hiermee zou een periode van bestuurlijke onrust, overbrugd door een Interim Commissie, afgesloten kunnen worden.

Alvorens de verkiezing van het nieuwe bestuur aan de orde kwam, werden eerst een aantal andere agendapunten afgehandeld, waaronder de taakvoorstellen. Deze taakvoorstellen hadden onder meer betrekking op representatieve activiteiten, voetbalactiviteiten en het selectiebeleid voor het Westlands Elftal. Concreet heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid dat de naam ‘Westlands Elftal’ (was FeVoWest Elftal) in ere wordt hersteld en dat zowel het Westlands Elftal als het Westlands Vrouwenelftal maximaal twee wedstrijden per seizoen gaan spelen.

Voor de bestuursverkiezing had de Interim Commissie een viertal kandidaten voor de vier vacante functies aangedragen. Voor de functie van penningmeester was dit Piet Roels, erelid van MVV ‘27. Zijn ruime ervaring op dit vlak (25 jaar penningmeester van MVV ’27 en inmiddels alweer bijna 20 jaar penningmeester van Stichting Sportpark M.V.V. ’27) bleken voldoende voor een unanieme benoeming. Samen met voorzitter Rien Mostert (vv Maasdijk), secretaris Dick Hartman (sv Loosduinen) en Chris Koehler (portefeuille wedstrijdzaken; rkvv Westlandia) gaat Piet het bestuur vormen. Uiteraard wensen wij Piet heel veel succes in zijn nieuwe functie.