Riet_001

Sinds begin oktober beheren Riet Jordaan en Peter Zwaard gezamenlijk de kantine van MVV ’27. Riet is verantwoordelijk voor het bargedeelte en Peter heeft het beheer van de keuken op zich genomen. Daarnaast is Peter met het bestuur van de club overeen gekomen dat hij gedurende een jaar de faciliteiten van de keuken mag gebruiken voor zijn bedrijf Puur en (H)eerlijk. 

Op 1 oktober jongstleden heeft Peter Zwaard een jaarcontract getekend voor het beheer van de keuken in de kantine van MVV ’27. “Het gaat om alle zaken die met eten te maken hebben, dus alles wat door het keukenluik verkocht wordt is mijn verantwoording”, aldus Peter. Naast het bereiden van bijvoorbeeld de diverse snacks betreft dit ook de inkoop. “We hebben voor de keuken en de bar verschillende leveranciers. Dus de bitterballen en de frisdrank komen niet bij dezelfde partij vandaan”, legt Peter uit. “Riet en ik doen dit in goed overleg en hierbij kijken we scherp naar de prijs.” Ook het personeel in de keuken valt onder de verantwoording van Peter. Hiervoor zijn een aantal vaste vrijwilligers beschikbaar. “Maar extra krachten zijn altijd welkom. Hierbij denk ik ook aan scholieren die door in de keuken mee te helpen hun Maatschappelijke Stage uren in kunnen vullen.”

Peter_001Deze nieuwe opzet neemt Riet het nodige werk uit handen. “Vooral op zaterdag was ik alleen maar rondjes aan het lopen. Dan stond ik achter in de gang van de kleedkamers de lege theekannen op te halen en even later stond ik weer in de keuken mee te helpen. Doordat Peter nu de keuken beheert zorgt dat voor meer rust.” Riet blijft wel de scepter zwaaien over het bargedeelte en loopt op zaterdagmiddag de kleedkamers na.

De samenwerking tussen de twee kantinebeheerders en de Evenementencommissie verloopt naar tevredenheid. “Meestal kunnen wij qua inkoop het een ander voorbereiden. Bijvoorbeeld de inkoop van de braadworsten voor het aankomende Bierfeest”, legt Peter uit. “Daarnaast zijn er ook tafels, banken en bierpullen geregeld”, vult Riet aan. Deze materialen worden voor een gereduceerd tarief gehuurd bij Trefzeker, een bekende sponsor van MVV ’27. De kantine wordt op 1 november ondergedompeld in Beierse sferen. “De kantine wordt volledig in sfeer aangekleed en het barpersoneel loop al vanaf ‘s ochtends vroeg in klederdracht. Het zou natuurlijk prachtig zijn als zoveel mogelijk MVV’ers ook verkleed naar de club komen”, kijkt Riet op het feest vooruit.  “De selectie heeft al toegezegd dat zij na de wedstrijd tegen Monster in lederhose aanwezig zijn!”

Peter Zwaard is met het bestuur van MVV ’27 overeen gekomen dat hij de faciliteiten in de keuken een jaar lang mag gebruiken voor zijn bedrijf Puur en (H)eerlijk. Deze nieuwe onderneming richt zich op de maaltijdvoorziening voor ouderen. “De klanten van Puur en (H)eerlijk hebben elke doordeweekse dag de keus uit twee menu’s. Deze keuzemenu’s worden met verse streekproducten bereid en de maaltijd wordt tussen de middag warm thuis bezorgd. Er kan per maaltijd betaald worden, dus je zit niet vast een abonnement,” vat Peter het concept samen. Ook is Peter te benaderen voor de catering voor feesten en evenementen.

MVV ’27 kan extra hulp achter de bar of in de keuken goed gebruiken. Wil je jezelf opgeven als vrijwilliger of een keer een zaterdag meehelpen in de keuken of achter de bar? Neem dan contact op met Riet Jordaan (06-515 318 85) of Peter Zwaard (06- 272 197 97). Of stuur een e-mail naar horeca@mvv27.nl.