ALV_02

Rita van Hardeveld heeft vanavond tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer van MVV ’27 overgedragen aan Michel Voogt. De Maaslandse kondigde in  februari van dit jaar haar afscheid als preses aan. Na vier jaar deze bestuursfunctie te hebben bekleed, achtte zij de tijd rijp de scepter over te dragen. Rita werd vanwege haar inzet voor de club benoemd tot lid van verdienste.

De afgetreden voorzitter gaf bij de aankondiging van haar afscheid drie hoofdredenen op die ten grondslag lagen aan haar besluit. Ten eerste merkte zij dat de scherpte na drieëneenhalf jaar minder was dan bij haar aantreden. Daarnaast zijn zij en haar man voornemens te verhuizen naar Rotterdam en is het besturen van een voetbalclub volgens haar geen taak om op afstand te vervullen. Tenslotte wilde Rita meer tijd vrij maken om de carrière van haar zoon Maarten, die destijds jeugdspeler was bij Feyenoord en inmiddels in de selectie van SC Heerenveen keept, van dichtbij te volgen.

Tijdens de ALV werd via dankwoorden van John Emmerig namens de selectie, Stephan Moerenhout namens het bestuur en alle leden en Jaap van Waardenburg namens hoofdsponsor BVB Substrates duidelijk dat MVV ’27 Rita gaat missen als sociaal bevlogen voorzitter, warme persoonlijkheid en uitstekend bestuurder. Tijdens haar bewind is de rust binnen de club weergekeerd, mede door haar  beleid met diverse commissies. Zoals Rita zelf in haar dankbetuiging zei: ‘In 1927 is een aantal mensen bijeengekomen die het leuk leek om te gaan voetballen. Daartoe hebben zij deze prachtige vereniging opgericht. Een vereniging vorm je met alle leden samen, dus de leden moeten geen klanten van de club worden.’

ALV_03

De nieuwbakken preses Michel Voogt is geen onbekende in het bestuur van MVV ’27. Vorig jaar werd hij tijdens de ALV benoemd tot bestuurslid technische zaken. Hoewel hij die rol met plezier heeft vervuld, denkt de Maaslander dat de functie van voorzitter hem nog beter ligt. Door de gewijzigde functie van Michel kwam de positie van bestuurslid technische zaken vrij. Oud-selectiespeler Arno van Nierop werd door de vergadering benoemd als opvolger van Michel.

Lees hier het artikel waarin de nieuwe bestuursleden zich presenteren.

Bekijk hier de foto’s van de ALV