Maandag 15 september is de jaarlijkse ALV bij MVV ’27. De algemene ledenvergadering is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders.

Tijdens de komende ALV verricht Rita van Hardeveld haar laatste officiële handelingen als voorzitter. Op de agenda staan onder meer de opvolging van Rita en de benoeming van een nieuw bestuurslid Technische Zaken.

Wil je Rita de hand schudden en bedanken voor haar bewezen diensten? Dan is daar na de ALV de gelegenheid voor.

De agenda en voorbereidende stukken voor de ALV vind je hieronder. Vanaf woensdagavond liggen de financiële cijfers ter inzage in de kleedkamer.

Maandag 15 september 2014. Aanvang 20.00 uur, Kantine MVV’27

A G E N D A :

 1. Opening vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 30-09-2013
 4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2013 – 2014 en begroting seizoen 2014 – 2015
 5. Vaststellen contributie seizoen 2014 – 2015
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie:
  Nu bestaat de kascommissie uit: Stefan van Uffelen, Rob Hoogendoorn en
  Aftredend en weer herkiesbaar: Jan de Nooy
 8. Lief en Leed
 9. Bestuurswijziging:
  Aftredend bestuurslid TC: Michel Voogt
  Voorstel bestuur TC: Arno van Nierop
  Aftredend voorzitter: Rita van Hardeveld
  Voorstel bestuur voorzitter: Michel Voogt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering

 

Notulen vorige Algemene Jaarvergadering.