In mei van dit jaar verscheen in het AD Westland een artikel met de kop ‘FeVoWest op omvallen’.In dat artikel werd verslag gedaan van de moeilijke situatie waarin FeVoWest verkeerde. Inmiddels werk een interim commissie aan het voortbestaan van de organisatie.

FeVoWest is een samenwerkingsverband van 19 voetbalverenigingen uit het Westland en naaste omgeving. Ook MVV ’27 maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Het orgaan organiseert jaarlijks onder andere regionale competities voor spelers onder 23 jaar, voor dameselftallen en voor spelers van de A1.

De berichtgeving in het AD leidde ertoe dat enkele oud-bestuursleden van FeVoWest (Rien Mostert, Henk Stremmelaar, Wim Voois en Hans de Jager) het initiatief namen een gesprek over deze situatie aan te gaan met een aantal voorzitters van voetbalverenigingen die aangesloten zijn bij FeVoWest. Dit gesprek had op 3 juni plaats. Alle aanwezigen waren van mening dat getracht moest worden FeVoWest, dat in 1952 werd opgericht, in leven te houden.

Op 3 juli kwamen de voorzitters van alle aangesloten verenigingen opnieuw bijeen. De eindconclusie van dat voorzittersoverleg was dat FeVoWest als overkoepelend orgaan nog wel degelijk bestaansrecht heeft, zij het wellicht met wat aangepaste en duidelijk benoemde activiteiten. Om uit de impasse te komen werd een interim commissie benoemd, bestaande uit de oud-bestuursleden van FeVoWest de heren Rien Mostert, Henk Stremmelaar, Wim Voois en Hans de Jager, alsmede Leo van der Lans, voorzitter van FC ’s-Gravenzande.

De interim commissie kreeg van het voorzittersoverleg enkele opdrachten mee om uit te zoeken en om daarover met bepaalde voorstellen te komen. Deze items handelen in het algemeen over het Westlands Elftal, andere voetbalactiviteiten, representatieve activiteiten en ondersteuning en facilitering van de aangesloten verenigingen.

Op maandag 15 september biedt de interim commissie haar bevindingen aan in het voorzittersoverleg. Dan wordt ook voorstel uitgebracht om een verkiezingscommissie te benoemen voor het zoeken van bestuurskandidaten. In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, op maandag 20 oktober, dienen definitieve besluiten te worden genomen over de gepresenteerde voorstellen. Het streven is om dan ook een nieuw bestuur te presenteren.