Het nieuwe seizoen is nog maar net afgelopen, maar achter de schermen worden alweer volop voorbereidingen voor het volgend seizoen getroffen. Begin augustus zullen de contributiefacturen (85% per e-mail en 15% per post) voor seizoen 2014-2015 worden verstuurd. Aansluitend zal medio augustus 2014 het eerste deel van de contributiefactuur via automatische incasso worden geïnd. De leden die (nog) geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso worden verzocht om zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur hun volledige jaarcontributie te voldoen.

Zoals tijdens de ALV is besloten, is de contributie voor het komende seizoen verhoogd met 5 euro (inflatiecorrectie). Ook is toen besloten dat de korting van € 2,50 voor automatische incasso met ingang van het komende seizoen komt te vervallen. De leden die geen gebruik maken van automatische incasso krijgen – in verband met de extra administratieve werkzaamheden – een toeslag van € 2,50 op het contributiebedrag.

Met deze maatregelen vertrouwt het bestuur op een financieel gezond voetbalseizoen 2014-2015. Het exploitatieresultaat van seizoen 2013-2014 zal tijdens de ALV in september worden toegelicht. Nadere berichtgeving hieromtrent volgt via de site en de overige MVV ‘27 media.